Szentendrei Magántanuló Csoport "Szewa"

Fészek a gyermekeinknek

Mi a Szewa?


 • A Szewa általános iskolás-korú, vegyes korosztályú gyerekek kb. 20 fős, demokratikus közössége, melyet hétfőtől péntekig, iskolaszerűen vehetnek igénybe.
 • A csoport teret ad az egyéni szabadság kibontakoztatásának, melyet a csoport tagjai -gyerekek és tanárok- a heti rendszerességgel tartott demokratikus gyűlésen, a fórumon keresztül (is) gyakorolnak. A résztvevők itt vitatják meg a közösség hétköznapjait érintő ügyeket, és itt hozzák meg a közös döntéseket.
 • A gyerekek a közösségben elfogadásban és megbecsülésben a saját útjukat járják, önbizalomra és magabiztosságra tesznek szert. A közösségi léten keresztül olyan készségeket fejlesztenek, mint a kommunikáció, az együttműködés, az empátia. Képessé válnak, hogy saját szabadságukat felelőséggel éljék meg és tiszteletben tartsák mások szabadságát is. A szabadság tehát nem azt jelenti, hogy mindent szabad!
 • A csoport legfőbb célja az egyénben rejlő értékek kibontakoztatása és a közösségi lét gyakorlása, csak ezeket követik a tanulmányok.
 • A gyerekek a felnőtekkel közösen határozzák meg a koruknak, érdeklődési körüknek megfelelő tanulási célokat. Ez arra sarkallja a gyerekeket, hogy az érdeklődési körüknek megfelelően tanuljanak, ami hosszútávon alapozza meg a tanulási motivációt.
 • A tanulásban a hangsúly a kutatáson, a felfedezésen, a tapasztalati tanuláson van. 
 • A gyerekek szabadon választhatják meg, hogy részt vesznek -e az órákon. Az önkéntesség fenntartja és megerősíti a tudás elsajátítására való belső motivációt és az önálló tanulás képességét. Egyúttal lehetőséget teremt arra, hogy a tanulás alapja a gyermek természetes kiváncsísága maradjon, és örömmel vegyen részt a tanulócsoport életében.
 • A csoportban nincs felmérés, minősítés, osztályzás, hacsak a gyerekek nem akarják.
 • Mivel közösségünkben a fókusz nem az alaptanterv által megszabott tárgyi ismeretek átadásán van, ezért ezen tudás megszerzésében csak részben tudjuk segíteni a gyerekeket. A középiskolai felvételire való felkészülés szinte biztosan a csoporton kívüli plusz erőfeszítéseket kíván majd a gyerekektől (és szüleiktől), ehhez igyekszünk minden támogatást megadni (pl. magántanárok közvetítése, a délutáni különórákhoz helyszín biztosítása).
 • A gyerekek valamely iskolában magántanulói státusszal kell, hogy rendelkezzenek, hiszen a Szewa nem oktatási intézmény.
 • A Szewa a Duna partján működik, a gyerekek sok időt töltenek a szabadban. A Szewában a természet természetes.


szewatanulocsoport@gmail.com
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el