több mint egy iskola...

A gyerekeink iránti szeretetünk határozza meg a közösség és a hely szellemét. Álmunk, hogy boldog, kreatív, önálló gyerekek repüljenek ki a fészekből.

A Szewa története

Tizenkét alapító család összefogásában jött létre 2013-ban. A gyerekek egy alternatív iskola osztályából váltak ki, új utakat keresve kezdték meg a hatodik osztályukat egy waldorfos alapokon működő, kis csoportban. Hamarosan Németh Hajnal Waldorf-tanító állt a csoport élére és a folyton változó körülmények között letette annak alapjait. Hajnal három tanéven keresztül (2016. nyaráig) vezette a csoportot.

Az első tanév befejeztével számos gyerek, aki annak idején egy szorult helyzet miatt hagyta el az eredeti iskoláját, visszatért intézményi keretek közé. Ugyanakkor folyamatosan nőtt az érdeklődés a kötetlenebb kiscsoportos működés és Hajnal pedagógiája iránt. Az új tanévre megalakult egy közel 20 fős, jórészt új családok gyermekeiből álló csoport. Az 2014-15-ös tanév egy vegyes korosztályú (7-13 év) gyermekekből álló csoportként folytatódott. A létszám növekedése és a csoport átalakulása új pedagógus bevonását tette szükségessé és lehetővé. Peredy Márta 2014. márciusától matematika tanárként csatlakozott a csoporthoz.

Hajnal a Waldorf-pedagógia számtalan elemét alkalmazva foglalkozott a gyerekekkel, de az alapvetés fokozatosan eltolódott egy demokratikus iskola-kezdeményezés, a summerhilli modell irányába. A gyerekeknek egyre nagyobb beleszólásuk lett a csoport ügyeibe: az epochák rendjébe, a heti kirándulások megválasztásába, a közös programok kialakításába. A csoportban nem voltak dolgozatok, felelések. A tanulást motiváló tényezők közül teljesen eltűnt a számonkérésnek való megfelelés mint cél, nagy szerepet kaptak viszont az önként vállalt kiselőadások, és a minél inkább egyénre szabott, személyes figyelem. A vegyes korcsoport számtalan előnnyel járt. A gyerekek tudták egymást segíteni a tanulásban, a játékban. Természetes közegükké vált a heterogén csoport, amely a kapcsolódások változatosabb formáit teszi lehetővé (és egyben szükségessé), mint egy homogén közösség. Elkerülhetetlen a társasági lét alapkészségeinek gyakorlása (tolerancia, türelem, nyitottság, együttműködés), és fölöslegessé válik a tagok örökös versengése és összehasonlítgatása, hiszen eltűnik a rendszerből az a keret, amely óhatatlanul azt sugallja, hogy két egy osztályba járó gyereknek bizony ugyanabból a tantárgyból ugyanannyit kellene tudnia. A vegyes korcsoport kétségtelen nehézsége is megjelent: a kisebbek és nagyobbak igényei és érdeklődése nem elégíthető ki mindig egyszerre.

A csoport fokozatos bővülése miatt Hajnal úgy döntött, hogy a 2015-16-os tanév kezdetétől a csoporttanítói feladatot megosztja; ő a felsős korosztályt fogja elsősorban tanítani, míg Endre Katalin az alsósok tanítónője lesz. A csoport létszáma tovább bővült, majdnem kétszeresére (35-40 főre), és az igényeknek megfelelően az eddigi csupán délelőtti (9-től 13 óráig tartó) együttlét napközivel egészült ki. Tanári oldalról Peredy Márti továbbra is matekot tanított, Fogarasi Ottó társasjátékokat játszott a tanórákkal párhuzamos és azokon felüli időben, illetve kísérte a kerti szabad játékot, Zsigmond Tamás barkácsolást, Mákó Kató zenét, Tóth Eszter kreatív írást tartott. A szülők is bekapcsolódtak, Hegyeshalmi Orsolya angolt, Csíki Nóra kézművességet, Földi Péter a kerti szabad játékot vigyázta.  Ezen felül még sokan mások gazdagították a csoport életét egy vagy néhány foglalkozásból álló programok erejéig.

Nem csak a gyermekek és a tanítók létszáma nőtt, hanem a csoport otthonát adó tér, a "fészek" is. Az újonnan birtokba vett terembe a szülők együtt készítették a padokat, asztalokatm babzsákokat és a táblát. Berendezték, szépítették, karban és rendben tartották az épületet, sőt komolyabb átalakításokat terveztek és valósítottak meg.


A csoport életében tehát a szülőknek is fontos szerep jutott, hétről hétre akadtak feladatok a szülői fenntartó közösségnek. Ez a közös munka rengeteg örömöt adott, a gyerekeknek otthonosságot és biztonságérzetet teremtett.

A nagyobb közösségben még inkább kiterjeszthető volt a demokratikus iskola eszméje. Meghonosodott a hetenként tartott fórum, ahol a gyerekek és tanítóik közösen vitatták meg a közösség ügyeit. Alapvetéssé vált, hogy a foglalkozásokon való részvétel nem kötelező. A csoport elsődleges célja a közösségi tér biztosítása, a saját érdeklődés megtalálása és a szabad játék.

A csoport hirtelen növekedése azonban nehézségekkel is járt. Természetes folyamat, hogy az együttműködés során esetleg kiderül, hogy a kezdetben közösnek hitt célok, mégsem egészen közösek, olykor mást értünk ugyanazon szavak alatt, és ahogy együtt dolgozunk, jövünk rá, hogy nem szeretnénk együtt dolgozni. Mindez természetes folyamat, ezeket a nehézségeket a változás és a fejlődés útján nem lehet, és nem is kell megúszni. A közösség sokat dolgozott (pedagógiai műhely, pénügyi-, fenntartói-csoport létrehozása, fórumok) a csoport fennmaradásán. Azonban egy mindenki számára roppant fárasztó, konfliktusteli időszak után a csoport tagjai különféle irányokban folytatták tovább a következő, 2016-17-es tanévet.

Szewa 2016-tól

A jelenlegi Szewa-csoport a tavalyinál kisebb létszámmal viszi tovább a demokratikus iskola-modellt, megközelítve a Szewa eredeti szellemiségét, melyet Hajnal álmodott meg.

Meg akarjuk őrizni mindazt, amiben kivállóak voltunk, és tanulunk az elmúlt időszak tapasztalataiból, tanúlságaiból.

A csoport vezetése Márti kezében van, aki egy részben régi, részben új csapattal folytatja az eredeti helyszínen, a Duna-part festői környezetében.